HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Uttar Pradesh Shasan Nyaya Section-1 (Uchcha Nyayalay) No. 3530/VII-Nyaya-1-2006 Lucknow Dt. Sep 20, 2006  ODT PDF DOC HTML
Uttar Pradesh Shasan Nyaya Section-1 (Uchcha Nyayalay) No. 3531/VII-Nyaya-1-2006 Lucknow Dt. Sep 20, 2006  ODT PDF DOC HTML
Notification No. 63/2008/Admin-G Dated Allahabad May 23, 2008  PDF
Information U/s 4(1)(b) of Right to Information Act, 2005  HTML
Notification No. 74/2012/Admin-G Dated Allahabad Feb 22, 2012  PDF
Uttar Pradesh Shasan Nyaya Section-1 (Uchcha Nyayalay) No. 1458/VII-Nyaya-1-2013-143/2006 Lucknow Dt. Apr 14, 2013  PDF

Back to Home