भाषा: हिंदी

EMPANNELLED LAWYERS - CIVIL MATTERS

Sl.No. Name
1. NAVIN SINHA (Senior Advocate)
2. A.D. SAUNDERS
3. RAKESH PANDEY (Senior Advocate)
4. RAM KAUSHIK
5. RAHUL CHAUDHARY
6. DIPTIMAN SINGH
7. MANU GHILDIYAL
8. BIPIN BIHARI PANDEY
9. BHAVYA TEWARI
10. KALPANA SINHA
11. APURVA HAJELA
12. RAHUL AGARWAL
13. NIKHIL MISHRA
14. ANJALI GOKALANI
15. GAURAV MEHROTRA (LUCKNOW BENCH)
16. ARUN K. SINGH DESHWAL
17. RAJAN UPADHYAY
18. UTSAV MISRA
19. TANISHA JAHANGIR MONIR
20. NEEHARIKA SINHA NARAYAN
21. ANJALI UPADHYA
22. GUNJAN JADWANI
23. SUYASH AGARWAL
24. K. KARTIKEYA
25. SHREYA GUPTA
26. SHRESTH PRATAP SINGH
27. HEMANT DWIVEDI
28. DEEPTI SRIVASTAVA
29. ANUJ KUMAR SRIVASTAVA
30. SHRUTI MALVIYA
31. VAIBHAVV KAUSHIK