Chief Justices of the High Court of Judicature at Allahabad (1983-1989)

 

Hon'ble Mr. Mahesh Narain Shukla (1983-1985)

Hon'ble Mr. Hriday Nath Seth

 (1986)

Hon'ble Mr. Kalmanje Jagannatha Shetty (1986-1987)

     

Hon'ble Mr.  Dwarka Nath Jha

 (1987)

Hon'ble Mr. Amitav Banerji

 (1987-1988)

Hon'ble Mr. Brahma Nath Katju

(1988-1989)

                                                                                                                    Previous-Main-Next