CONSTITUTION OF BENCHES AT LUCKNOW BENCH, LUCKNOW DURING SUMMER VACATION -2013


(1) Week Commencing 03-06-2013


123


4


567


8

Hon. Rajiv Sharma, J.

Hon. Mahendra Dayal, J.


Hon. Ashwani Kumar Singh, J.

Hon. Zaki Ullah Khan, J.


Hon. Vinay Kumar Mathur, J.


Hon. Sudhir Kumar Saxena, J.


Hon. Ashok Pal Singh, J.Hon. Saeed-uz-Zaman Siddiqi, J.Hon. Anurag Kumar, J.


Hon. Rakesh Srivastava, J.

All Division Bench urgent Civil Matters.All Division Bench Criminal Matters.Major Bail Applications.


Habeas Corpus Writs.


All Single Judge Criminal Matters except Bail Applications and Habeas Corpus Writs.


All Single Judge urgent Civil Matters except Service Matters.


Minor Bail Applications.


All Single Judge urgent Service Matters.


(2) Week Commencing 10-06-201312


3

Hon. Shri Narayan Shukla, J.

Hon. Rakesh Srivastava, J.


Then

Hon. Shri Narayan Shukla, J.

(After the Division Bench)


Hon. Sudhir Kumar Saxena, J.


Hon. Rakesh Srivastava, J.

(After the Division Bench in Court No. 3)

All Division Bench Criminal Matters and urgent Civil Matters.All Single Judge urgent Civil Matters except Service Matters.


All Single Judge Criminal Matters.


All Single Judge urgent Service Matters.(3) Week Commencing 17-06-201312


3

Hon. Shri Narayan Shukla, J.

Hon. Arvind Kumar Tripathi-II, J.


Then

Hon. Shri Narayan Shukla, J.

(After the Division Bench)


Hon. Devendra Kumar Upadhyaya, J.


Hon. Arvind Kumar Tripathi-II, J.

(After the Division Bench in Court No. 3)

All Division Bench Criminal Matters and urgent Civil Matters.All Single Judge urgent Civil Matters except Service Matters.


All Single Judge urgent Service Matters.


All Single Judge Criminal Matters.
(4) Week Commencing 24-06-2013123


45

Hon. S.S. Chauhan, J.

Hon. D.K. Arora, J.


Hon. Dr Satish Chandra, J.

Hon. S.V.S. Rathore, J.


Hon. Anil Kumar, J.


Hon. Ritu Raj Awasthi, J.Hon. Vishnu Chandra Gupta, J.

All Division Bench urgent Civil Matters.All Division Bench Criminal Matters.All Single Judge urgent Service Matters.


All Single Judge urgent Civil Matters except Service Matters.


All Single Judge Criminal Matters.
Senior Vacation Judge at Lucknow Bench


Hon'ble Mr Justice Rajiv Sharma : Week commencing from 03-06-2013

Hon'ble Mr. Justice Shri Narayan Shukla : Weeks commencing from 10-06-2013 &

17-06-2013

Hon'ble Mr. Justice S.S. Chauhan : Week commencing from 24-06-2013CHIEF JUSTICE

14-05-2013