Page No. 2 of 2

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

LAW CLERK (TRAINEES) SELECTION, 2009.


LIST OF FRESH CANDIDATES IN ORDER OF MERIT


Sl. No


Roll No.

Name of Candidate

1

230

Akhilesh Misra

2

236

Rajnish Kumar

3

78

Trpti Tripathi

4

235

Pradumna Kumar Misra

5

242

Deo Dutt Kumar

6

239

Tushar Jain

7

250

Tej Pratap Singh

8

28

Sonal Khare

9

48

Anurag Singh

10

68

Mamta Tiwari

11

71

Rashmi Singh

12

8

Vinay Kant Srivastav

13

336

Bandita Sen Gupta

14

6

Shradha Gupta

15

199

Mohit Kumar Shukla

16

25

Deepak Chauhan

17

60

Kiran Chaturvedi

18

27

Pankaj Kumar Srivastava

19

178

Chandan Kumar

20

322

Mayank Kumar

21

218

Ashish Rai

22

7

Pradeep

23

194

Shilpa Singh Sikarwar

24

196

Umang Srivastava

25

223

Kumar Gaurav

26

26

Dwarka Sutrakar

27

243

Azhar Ikram

28

282

Yashpal Singh

29

75

Priyadarshi Himanshu Vashishth

30

182

Manish Kumar Misra

31

64

Himlesh Chandra Srivastava

32

251

Namarta Agrawal

33

341

Ankur M. Gupta

34

141

Amit Kumar

35

147

Ramakar Shukla

36

150

Vijay Kumar

37

245

Arvind Kumar Tripathi

38

51

Anutosh Singh

39

77

Priyanka Singh

40

145

Pramod Kumar Pandey

41

13

Jyoti Kumar

42

42

Manju

43

50

Vishwa Vijay Singh

44

54

Vivek Garg

45

153

Nitin Kumar Kesarwani

46

56

Vikash Kumar Barnwal

47

76

Mahima Sahai

48

123

Kuldeep Singh Chauhan

49

185

Kamendra Kumar Rajput

50

225

Brijesh Kumar Srivastav

51

266

Bhavna Bhartiya

52

23

Shreyas Pragyanan

53

38

Pradeep Kumar Singh

54

81

Rajneesh Kumar

55

338

Seema Bajpai

56

24

Saral Singh

57

118

Saurabh Misra

58

120

Roobi Chaudhary

59

122

Kadambari

60

127

Imran Ahmad
LIST OF FRESH CANDIDATES INTERVIEWED IN LUCKNOW BENCH, LUCKNOW IN ORDER OF MERIT.


Sl. No


Roll No.

Name of Candidate

1

379

Bhavna Pathak

2

411

Himanshu Hemant Gupta

3

418

Bhuwan

4

431

Kumar Rachit

5

440

Richa Srivastava

6

386

Imran Ali

7

442

Hina Gupta

8

435

Shweta Singh

9

469

Raghvendra Kumar YadavSd/-

(Saleem Ahmad Khan)

Joint Registrar (I)

16.12.2009