भाषा: हिंदी

EMPANNELLED LAWYERS - CIVIL MATTERS

Sl.No. Name
1. NAVIN SINHA (Senior Advocate)
2. A.D. SAUNDERS
3. RAKESH PANDEY (Senior Advocate)
4. RAM KAUSHIK
5. RAHUL CHAUDHARY
6. DIPTIMAN SINGH
7. MANU GHILDIYAL
8. BIPIN BIHARI PANDEY
9. BHAVYA TEWARI
10. KALPANA SINHA
11. APURVA HAJELA
12. RAHUL AGARWAL
13. NIKHIL MISHRA
14. ANJALI GOKALANI
15. GAURAV MEHROTRA (LUCKNOW BENCH)
16. RAJAN UPADHYAY
17. UTSAV MISRA
18. TANISHA JAHANGIR MONIR
19. NEEHARIKA SINHA NARAYAN
20. ANJALI UPADHYA
21. GUNJAN JADWANI
22. SUYASH AGARWAL
23. K. KARTIKEYA
24. SHREYA GUPTA
25. SHRESTH PRATAP SINGH
26. HEMANT DWIVEDI
27. DEEPTI SRIVASTAVA
28. ANUJ KUMAR SRIVASTAVA
29. SHRUTI MALVIYA
30. VAIBHAVV KAUSHIK
31. ABHIJEET SINGH
32. RAVINDRA SINGH
33. AMBRISH SHUKLA
34. VIVEK KUMAR SINGH
35. DILIP KUMAR GOSWAMI
36. SHASHWAT ANAND
37. SAKSHAM AGARWAL
38. RISHU MISHRA
39. ASHISH SRIVASTAVA
40. BALESHWAR CHATURVEDI